زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
مقالاتی در حوزه زنان
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 01:34 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
جهت دریافت مقالات روی عنوان هریک کلیک نمایید:

 نگاهی جامعه شناختی به موقعیت زنان در عصر صفوی

 کارکردهای سیاسی- اجتماعی حرمسرا در عهد قاجار

 نقش اجتماعی-سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی

 حکومت زنان در روستای «اسک»

 جنبش اجتماعی زنان ایران

 زنان مشهور (سیده خاتون مادر مجدالدوله دیلمی)

 جهان زنان: زن در جامعه ایران باستان

 مسئله فمینیسم در ایران بعد از انقلاب

 زن در ایران باستان

 کلک پژوهش: زن در جامعه قاجار

 زن ایرانی در دوره هخامنشی

 بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران

 بیداری زنان در انقلاب مشروطیت

 زنان دلاور ایران

 آموزش تفکر زن ورانه

 مقام زن در میان پارسان

 بررسی کنش های جمعی زنان ایرانی مطالعه ی موردی : زنان دوره ی قاجار

 نگاهی به جایگاه زن در عصر باستان، اسلام، غرب و جمهوری اسلامی ایران

 زن در پیشینه پارسیان

 تکلمه ای بر : اندیشه های کسروی درباره زن - مشروطیت

 اصول حاکم بر حقوق مالی زن

 فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

 بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی

 بازنگری نظریه‌های نقش‌های جنسیتی

 جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان

برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در سال 88-1380

 توسعه، برابری و جنسیت، جایگاه ایران در بین کشورهای جهان

 تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی کلیشه های جنسیتی بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان شهر اصفهان

 بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا(س))

 سبک مدیریت در سازمان ها و حضور زنان در پست های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک های ارتباطی

 عوامل موثر بر مشارکت زنان شهر تهران در نیروی کار

 موانع ارتقای زنان شاغل در بانک های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان

 زن تحصیلکرده، مقهور «جنسیت سالاری» است!

 بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل

 جایگاه زنان در جامعه ی کُرد زبان با تاکید بر فرهنگ کار زنان

 کارکرد و میزان آمادگی زنان ایرانی برای مقابله با کنش های جمعی اعتراض آمیز

 رتبه بندی عوامل مؤثر در اشتغال زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس (مطالعۀ موردی: بخش تعاون استان خراسان رضوی)

 تاثیر شخصیت مستبدانه والدین بر مشارکت مدنی زنان

 عوامل موثربراشتغال زنان همراه با ورود فناوری های نوین به عرصه اقتصادروستایی: مطالعه موردی کمباین داران استان فارس

 مدیریت هویت؛ شناسایی راه کارهای تقویت هویت اجتماعی زنان در نهادهای آموزشی

 جنسیت تفاوت نیست؛ توانمندی است

 نقش و جایگاه علمی و ادبی زنان اصفهان در عرصه تمدن اسلامی

 نقش زنان متخصص در اجتماع

 رهیافت مشارکت زنان در توسعه: پیش شرط ها و موانع

 تجزیه جنسیتی بازار کار در ایران

 عدم جامعه پذیری فمینیسم در ایران

 نگاهی به دستاوردهای اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی

 بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان

 بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران

 بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی باف استان مازندران

 سرمقاله: زن ایرانی، حقوق زن و مردم سالاری

 عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی

 نسلها و نگرش‌های جنسیتی: سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

 مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

 توسعه، برابری و جنسیت جایگاه ایران در بین کشورهای جهان

 وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال های 2010-2004)

 فرمانروایی ملکه ها (کانداسها)

 آزادى، جنسیت، یهودیت و مسیحیت

 فصل جدید مشارکت سیاسی زنان در ایران

 نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‌ها

 بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش

 وزن اجتماعی زن

 جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران

 شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران

 مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

 تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه ای زنان

 شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان

 سیر تحول نقش زنان در کشاورزی

 فرصت ها و تهدیدهای زنان خاورمیانه در عصر جهانی

 موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت

 فرصت ها و تهدیدهای زنان خاورمیانه در عصر جهانی

 خانواده و ارتقای شغلی زنان

 بررسی پیشرفت های اقتصادی-اجتماعی زنان و رابطه آن با سن ازدواج

 رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟

 نقش جنسیت در هوش سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر یزد

 تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقا شغلی زنان

 شاخص توسعه جنسیتی و برابری خواهی زنان در ایران (Indices of Gender Development and Women’s Egalitarianism in Iran)

 موانع ارتقای زنان شاغل در بانک های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان

 تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست های سازمانی

 موفقیت زنان در کار راهه مدیریتی

 تحلیل باورهای اجتماعی- فرهنگی بازدارنده مشارکت زنان روستایی در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: شهرستان رستم

 تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست های مدیریتی در مدارس دولتی

 بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی

 رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن

 تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی

 جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010)

 عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران

 بررسی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت

 بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده

 مطالعه نیازها، انگیزه ها و مشاغل مناسب زنان در بخش های دولتی

 مطالعه ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

 تاثیر فرهنگ سازمانی بر جذب زنان در پست های مدیریتی

 مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار

 چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار

 سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

 آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگی

 مطالعه تجربی اخلاق کار با تأکید بر جنسیت

 اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی

 عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

 زن، اشتغال و فرهنگ

 تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی

 بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در ایران با تاکید بر سرشماری 1385

 بررسی ساختار اشتغال صنعتی زنان در ایران با استفاده از تکنیک داده

 وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی و آثار آن بر اشتغال آنان

 اشتغال زنان و نقش نظام سیاسى در الگوسازى جامع

 وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران

 تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان

 زنان در بازار کار ایران

 بررسی عوامل موثر بر ادراک عدالت رویه ای در ارتقا شغلی معلمان زن

 پژوهشی پیرامون اشتغال زن در تهران

 پدیده صخره شیشه ای: بررسی تجربه ها و چالش های زنان در پست های رهبری سازمان

 بررسی میزان و رابطه موفقیت شغلی زنان شاغل ، با نوع شغل

 عوامل اقتصادی مؤثر بر اشتغال زنان در ایران

 بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران

 نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان

 تحلیل فضایی شاخص های عمده اشتغال زنان در کشور

منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات