تبلیغات
زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب مهر 1395

درحال مشاهده: زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب مهر 1395

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

زنان و پایداری اقتصادی

چهارشنبه 28 مهر 1395
10:23
اعظم کریمی محمد آبادی
آمارتیا سن ( 1382 ) معتقد است که مشارکت و آزادی زنان برای کار در بیرون از خانه در بسیاری از فرهنگ‌ها به طور خودکار نفی شده که این امر نوعی نقص جدی آزادی زنان و برابری جنسیتی است. در بعضی جوامع ممانعت از مشارکت و کار در بیرون از خانه به طور تلویحی و در شکل شدید در سنت‌ها، آداب و رسوم و عرف قرار دارد و زنانی که با ارزش‌های سنتی پرورش یافته‌اند از شکستن سنت‌ها، جایگاه و نقش خود هراس دارند. از جمله مهم‌ترین اهداف مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی پایدار می‌توان به توانمندسازی زنان ، برابری جنسیتی به معنای ساختن فرصت‌ها، موقعیت‌ها در شرایط عادلانه و برابر برای هردو جنس بدون توجه به قدرت فیزیکی و ذهنی و یا جایگاه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها ، افزایش دسترسی زنان به عوامل تولید (مانند زمین، کار، سرمایه)، فعالیت‌های مولد درآمد، خدمات، آموزش‌های مهارت زا (که استخدام و تولید را ممکن می‌سازد) و افزایش آگاهی آن‌ها اشاره کرد(غفاری، 1384). حضور زنان در برخی مشاغل که بیشتر زنانه نامیده می‌شود از جمله معلمی، بهیاری و خدمت کاری در ادارات که در ادامه نقش‌های سنتی بدون مزد زن در خانه می‌باشد، نه تنها راهکار مناسبی برای مشارکت زنان نمی‌باشد بلکه آنان را عملاً از صحنه فعالیت اقتصادی دورنگه داشته است. با وجود این که عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می‌باشد ولی مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته نشان داده است که ارزش‌ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است (سفیری،1382). در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته‌شده در جامعه این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موفقیت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشم‌پوشی نماید و این عدم رضایت به خصوص در فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساخت که حضور مردان پررنگ‌تر می‌باشد، بیشتر به چشم می‌خورد در عصر حاضر رسیدن به پایداری اقتصادی هدفی والاست که در ایران و دیگر کشورها مورد توجه سیاستمداران مجریان امور بوده و کوشش‌های بسیاری در زمینه تحقق آن صورت پذیرفته است اما در این میان توجه چندانی به بحث جدی زنان ، به عنوان یکی از ارکان مهم در اقتصاد نشده است(فاضل نیا و محبی خیرآبادی،1390).


منبع:
- آمارتیا، سن، 1382، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه دکتر حسین راغفر، تهران:کویر.
-فاضل نیا، غریب؛ محبی خیرآبادی، زهرا،1390، بررسی نقش مشارکت زنان در پایداری اقتصاد روستایی، فصلنامه علوم اجتماعی.
-غفاری، غلامرضا، 1384، زنان و توسعه اجتماعی، مجله حقوق زنان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت‌معلم، تهران.

ارسال شده در:زنان شاغل،

زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب مهر 1395


زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب مهر 1395,سایت زنان در صنعت ساخت با هدف پرداختن به مسائل حوزه زنان در صنعت ساخت شروع به فعالیت نموده است،سعی بر آن است که مطالب در دسته بندی هایی همچون؛ اخبار مربوطه، مقالات، نظر کارشناسان، معرفی زنان موفق، مشکلات زنان در صنایع دیگر، فعالیت زنان در صنعت ساخت و ساز دیگر کشورها و موارد مشابه جهت افزایش آگاهی عمومی باشد.
این سایت به صورت دانشجویی اداره شده و به عنوان بخشی از تحقیقات دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد جهت بحث و تبادل نظر با صاحب نظران و خبرگان این حوزه فعالیت مینماید.
باتشکر
محقق:اعظم کریمی محمد آبادی
انتشار اخبارهای مرتبط در سایت ها و وبلاگ ها:امیرحسین ستوده بیدختی
زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|