زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
مقالاتی در حوزه زنان
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 02:34 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
جهت دریافت مقالات روی عنوان هریک کلیک نمایید:

 نگاهی جامعه شناختی به موقعیت زنان در عصر صفوی

 کارکردهای سیاسی- اجتماعی حرمسرا در عهد قاجار

 نقش اجتماعی-سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی

 حکومت زنان در روستای «اسک»

 جنبش اجتماعی زنان ایران

 زنان مشهور (سیده خاتون مادر مجدالدوله دیلمی)

 جهان زنان: زن در جامعه ایران باستان

 مسئله فمینیسم در ایران بعد از انقلاب

 زن در ایران باستان

 کلک پژوهش: زن در جامعه قاجار

 زن ایرانی در دوره هخامنشی

 بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران

 بیداری زنان در انقلاب مشروطیت

 زنان دلاور ایران

 آموزش تفکر زن ورانه

 مقام زن در میان پارسان

 بررسی کنش های جمعی زنان ایرانی مطالعه ی موردی : زنان دوره ی قاجار

 نگاهی به جایگاه زن در عصر باستان، اسلام، غرب و جمهوری اسلامی ایران

 زن در پیشینه پارسیان

 تکلمه ای بر : اندیشه های کسروی درباره زن - مشروطیت

 اصول حاکم بر حقوق مالی زن

 فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

 بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی

 بازنگری نظریه‌های نقش‌های جنسیتی

 جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان

برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در سال 88-1380

 توسعه، برابری و جنسیت، جایگاه ایران در بین کشورهای جهان

 تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی کلیشه های جنسیتی بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان شهر اصفهان

 بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران (مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه الزهرا(س))

 سبک مدیریت در سازمان ها و حضور زنان در پست های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک های ارتباطی

 عوامل موثر بر مشارکت زنان شهر تهران در نیروی کار

 موانع ارتقای زنان شاغل در بانک های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان

 زن تحصیلکرده، مقهور «جنسیت سالاری» است!

 بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل

 جایگاه زنان در جامعه ی کُرد زبان با تاکید بر فرهنگ کار زنان

 کارکرد و میزان آمادگی زنان ایرانی برای مقابله با کنش های جمعی اعتراض آمیز

 رتبه بندی عوامل مؤثر در اشتغال زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس (مطالعۀ موردی: بخش تعاون استان خراسان رضوی)

 تاثیر شخصیت مستبدانه والدین بر مشارکت مدنی زنان

 عوامل موثربراشتغال زنان همراه با ورود فناوری های نوین به عرصه اقتصادروستایی: مطالعه موردی کمباین داران استان فارس

 مدیریت هویت؛ شناسایی راه کارهای تقویت هویت اجتماعی زنان در نهادهای آموزشی

 جنسیت تفاوت نیست؛ توانمندی است

 نقش و جایگاه علمی و ادبی زنان اصفهان در عرصه تمدن اسلامی

 نقش زنان متخصص در اجتماع

 رهیافت مشارکت زنان در توسعه: پیش شرط ها و موانع

 تجزیه جنسیتی بازار کار در ایران

 عدم جامعه پذیری فمینیسم در ایران

 نگاهی به دستاوردهای اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی

 بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان

 بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران

 بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی باف استان مازندران

 سرمقاله: زن ایرانی، حقوق زن و مردم سالاری

 عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی

 نسلها و نگرش‌های جنسیتی: سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

 مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

 توسعه، برابری و جنسیت جایگاه ایران در بین کشورهای جهان

 وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال های 2010-2004)

 فرمانروایی ملکه ها (کانداسها)

 آزادى، جنسیت، یهودیت و مسیحیت

 فصل جدید مشارکت سیاسی زنان در ایران

 نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‌ها

 بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش

 وزن اجتماعی زن

 جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران

 شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران

 مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

 تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه ای زنان

 شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان

 سیر تحول نقش زنان در کشاورزی

 فرصت ها و تهدیدهای زنان خاورمیانه در عصر جهانی

 موانع دستیابی زنان به پست های مدیریت

 فرصت ها و تهدیدهای زنان خاورمیانه در عصر جهانی

 خانواده و ارتقای شغلی زنان

 بررسی پیشرفت های اقتصادی-اجتماعی زنان و رابطه آن با سن ازدواج

 رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟

 نقش جنسیت در هوش سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر یزد

 تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقا شغلی زنان

 شاخص توسعه جنسیتی و برابری خواهی زنان در ایران (Indices of Gender Development and Women’s Egalitarianism in Iran)

 موانع ارتقای زنان شاغل در بانک های دولتی کشور به سطوح عالی مدیریت از دیدگاه کارکنان

 تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست های سازمانی

 موفقیت زنان در کار راهه مدیریتی

 تحلیل باورهای اجتماعی- فرهنگی بازدارنده مشارکت زنان روستایی در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: شهرستان رستم

 تحلیل عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان شاغل در احراز پست های مدیریتی در مدارس دولتی

 بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی

 رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن

 تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی

 جایگاه زنان در بازار کار کشورهای در حال توسعة مسلمان و غیرمسلمان (1995-2010)

 عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران

 بررسی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین کارگران زن بخش صنعت

 بررسی نقش سقف شیشه ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده

 مطالعه نیازها، انگیزه ها و مشاغل مناسب زنان در بخش های دولتی

 مطالعه ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

 تاثیر فرهنگ سازمانی بر جذب زنان در پست های مدیریتی

 مطالعه جامعه شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار

 چگونگی آزار جنسی زنان در محیط­کار: به کارگیری روش­شناسی کیفی نظریه داده ­بنیاد برای بررسی احساس نا­امنی زنان در محیط­کار

 سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

 آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگی

 مطالعه تجربی اخلاق کار با تأکید بر جنسیت

 اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی

 عدالت جنسیتی و اشتغال زنان

 زن، اشتغال و فرهنگ

 تفاوت های جنسیتی در ساختار شغلی

 بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در ایران با تاکید بر سرشماری 1385

 بررسی ساختار اشتغال صنعتی زنان در ایران با استفاده از تکنیک داده

 وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی و آثار آن بر اشتغال آنان

 اشتغال زنان و نقش نظام سیاسى در الگوسازى جامع

 وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران

 تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان

 زنان در بازار کار ایران

 بررسی عوامل موثر بر ادراک عدالت رویه ای در ارتقا شغلی معلمان زن

 پژوهشی پیرامون اشتغال زن در تهران

 پدیده صخره شیشه ای: بررسی تجربه ها و چالش های زنان در پست های رهبری سازمان

 بررسی میزان و رابطه موفقیت شغلی زنان شاغل ، با نوع شغل

 عوامل اقتصادی مؤثر بر اشتغال زنان در ایران

 بررسی سطح توسعة بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران

 نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه علم و تکنولوژی در جهان

 تحلیل فضایی شاخص های عمده اشتغال زنان در کشور

منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


کارآفرینی و نقش آفرینی زنان ایرانی
دوشنبه 7 تیر 1395 ساعت 15:37 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
از سال ها پیش با ظهور یک موج بسیار گسترده ایی در بین سالهای 90 الی 93 عنوان کارآفرینی مطرح و مقالات زیادی در این زمینه منتشر شد، ولی این روزها کلمه کارآفرینی در همه جا به چشم می خورد در سخنرانی ها، سمینارها و برنامه ها تلویزیونی و حتی اختصاص نام کارآفرینی به یکی از دانشکده های دانشگاه تهران نام برد.
در کنار این بحث ها در چندسال اخیر موضوع دیگری مطرح شده که در چرخه اقتصادی نقش به سزایی برعهده گرفته و آن بخش «خدمات» است. این بخش حجم عظیمی از مراودات مالی را به خود اختصاص داده است . با این وضع پرسش این است که آیا از عصر صنعت و تولید عبور کرده ایم؟ یعنی دیگر اختراعی رخ نخواهد داد و هوش انسان از این فراتر نخواهد رفت؟

بنابـر تعریف واژه نامه دانشگـاهی وبستر : "کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند." پس کارآفرینی یک خلاقیت و نوآوری است که الزاما نیازی به کشف صنعت جدید ندارد، بلکه پیدا کردن راه حلی برای صنعت فعلی، بهبود و گسترش آن در جهات مختلف است. به زبان ساده تر کارآفرین کسی است که با هوش و ذکاوت خاص خود کار جدیدی می آفریند و با خلق شکل جدیدی از کار های قبلی و پرورش آن، راه نو پای به صنعت عرضه میکند.
بر اساس برنامه تحقیقاتی دیدبان جهانی کارآفرینی  GEM(Global Enterprenership Monitor)، شاخص های مورد مطالعه در بین 60 کشور عضو درسه  بخش اصلی:
1) نگرش های کارآفرینانه
2)رفتارهای کارآفرینانه
3) اشتیاق توسعه ای کارآفرینانه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و بر اساس نتایج بدست آمده، مهمترین و معروف ترین شاخص کارآفرینی در جهان بخش رفتارهای کارآفرینانه، شاخص کارآفرینی نوپا است. میزان این شاخص در سال 1394، برابر 17 درصد بوده است که بیانگر رتبه 23 در میان 60کشور جهان است که رتبه متوسط به بالا است. همچنین بر اساس نتایج سال 2015، شاخص قصد کارآفرینانه در ایران برابر 38 است.
رتبه ایران در این شاخص در میان 60 کشور فعال عضو  این سازمان برابر 13 است. با اینکه در بقیه بخش ها پیشرفت چندانی حاصل نشده است ولی امتیاز خوب این شاخص عامل بسیار خوبی است که درآینده با حمایت دولت و فراهم شدن بستر مناسب با بهبود رتبه کلی مواجه باشیم.

حال باید پرسید نقش زنان در بالا بردن شاخص کار آفرینی چیست؟
بر اساس گزارش چاپ شده در سال 2002 کارآفرینی جهان که توسط مرکز کارآفرینی کافمن منتشر شد تأکید می‌کند که کارآفرینی زنان نقش برجسته‌ای در سلامت اقتصاد ملت‌ها دارد. ولی چشم پوشی از این مطلب که سهم زنان در کارآفرینی پایین است و براساس آمار مرکز دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM) از بین 2.4 میلیارد نفر نیروی کار در جهان، مردان 50 درصد بیشتر از زنان درگیر امر کارآفرینی هستند. پس باید دانست که هر چه زنان در کارآفرینی بیشتر مشارکت داشته باشند سلامت روحی و روانی جامعه بهتر و پیشرفت سریعتر شکل خواهد گرفت. در حال حاضر نسبت به گذشته زنان به تدریج حضور خود را در صحنه‌های زندگی اجتماعی و عرصه های عمومی با توجه به تمامی مشکلات پیش رو افزایش دادند. موانعی نظیر تعصبات و تبعیضات جنسیتی، رویکردهای فرهنگی که زنان را قادر به مشارکت فعال نمی‌دانند،‌ فقدان حمایت و پشتیبانی کافی از سوی خانواده و جامعه و رسانه ها در کشورهای مختلف کما بیش وجود دارد.
طی تحقیقاتی که توسط بانک جهانی صورت گرفته، نشان می دهد دولتها با مشارکت فعال زنان رشد اقتصادی بیشتری را به دست می آورند، شرکتها با مدیران زن به نحو بهتری اداره می شوند،‌ با تعداد بیشتر زنان در پارلمانها فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می دهد، ‌در پارلمانها با حضور بیشتر زنان قوانین ناظر بر مسایل اجتماعی مانند سلامت، آموزش،‌حمایت از کودکان، حفظ محیط زیست،‌رفع تبعیض و رفاه بیشتر در دستور کار قرار می گیرد و موافقت‌نامه های صلح با مشارکت و مداخلة زنان پایدارتر است.
در اقتصاد دانش بنیان مهم ترین عامل تولید نه حتی نیروی کار و سرمایه بلکه دانش و مهارت و فناوری است تا کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه داشته باشیم.تداوم و شتاب توسعه زمانی رخ خواهد داد که زن و مرد دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را بر عهده بگیرند. تا زمانی که زنان همچنان خارج از گردونه توجهات و تصمیم‌گیریها قرار بگیرند توسعه همچنان ناپایدار و دست‌نیافتی خواهد بود. پس باید نقش زنان را در عرصه کارآفرینی بسیار جدی گرفت. زیرا برای ساختن بستری مناسب برای کارآفرینی باید این آموزش را برای زنان جامعه فراهم کرد تا آنها نیز در کانون خانواده خود آن را گسترش و دیدگاه کارآفرینی را به نسل آینده منتقل کنند.
ولی طبق تعاریف آکادمیک کارآفرینی با واژه های نوآوری، خلاقیت و مخاطره پذیری گره خورده و باید دانست وقتی میتوان خود را کارآفرین دانست که تمامی این معانی را در حد بالا دارا بود و با سازش و سازگاری مسایل به دنبال راه حل هایی بود که همه قادر به دیدن و درک آن نیستند. و این مطلب به هیچ عنوان مقدور نمی شود، جز آموزش علمی به دختران و ایجاد اعتماد بنفس و پشتکار که بتوانند فردایی بهتر برای خود ساخته وکودکانی خلاق و پر انرژی تحویل جامعه بدهند. زیرا این زنان هستند که با نگرش و اعتماد خود میتوانند انحصار ملی که به منابع طبیعی است جدا و به بخش های تولیدی و صنعتی نوآورانه بکشند. در حال حاضر انجمنهای بسیاری با عنوان حمایت زنان فعال می باشد و یکی از این انجمن ها؛ انجمن ملی زنان کارآفرین است که فعالیت خود را بصورت گستره زیر نظروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروعو مجوز خود را از وزارت کشور گرفته است. فعالیت این انجمنها باعث پیشبرد هر  چه  بهتر اهداف زنان در جامعه می شود. یکی از مهمترین اقدامات آن جمع آوری و تهیه اطلس زنان کارآفرین ایرانی است. که به بهترین نحو فعالیت زنان کارآفرین شهری و روستایی رو به جامعه معرفی میکند.
به سبب گستردگی قومیت، آداب و سنن مختلف کشور پهناورمان، زنان هنرمندی وجود دارند که آثار هنری و صنایع دستی بسیاری رو تولید و از طریق فروش آن روزی خود را کسب می کنند. صنایع دستی بهترین عامل کارآفرینی و اشتغال زایی برای زنان به شمار می رود که می تواند بسیاری از مشکلات مربوط به جامعه زنان بی سرپرست یا بدسرپرست را برطرف سازد.
زنان موفق در این عرصه بسیاری از صنایع را گسترش و مانع فراموشی و در برخی مواقع باعث نوآوری و رشد صنایع هنری و دستی قومیت خود چه در روستا،  استان یا سطح کشوری و جهانی شده اند. صنایع دستی از گذشته‌های دور تا امروز دارای ارزش‌های معنوی و حتی مادی بوده است. به خصوص در دوران اخیر که توجه بسیاری از گردشگران و مشتری‌های خارجی را نیز به خود جلب کرده است. از جمله مهمترین صنایع دستی و هنری این جامعه می توان به محصولات دست بافی چون قالی، قالیچه، گلیم، زیلو، ورنی، جاجیم، خورجین، توبره، چوقا، کلاه، دستکش، جوراب، لباس محلی، گیوه و پاپوش، پلاس و ... اشاره کرد.

بهناز کاوندی

منبع:پایگاه خبری تحلیلی کلید ملی

مرتبط با: کارآفرینی زنان ,

برچسب‌ها: زنان کار آفرین ,

آیا جنسیت بر كارآفرینی تاثیر گذار است
دوشنبه 7 تیر 1395 ساعت 15:29 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
یکی از مسائلی که نتیجه مطالعات متعدد در کشورهای مختلف است پایین بودن نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان است. بنابراین یک مسئله، امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا نرخ کارآفرینی بین زنان کمتر است؟ این سوال از برای این اهمیت دارد که نزدیک به نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل می دهند و در عین حال بواسطه تحولات گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و فنی ، زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی پیدا کرده اند. بنابراین هرگونه افزایش در نرخ کارآفرینی زنان می تواند در نهایت به شتاب گیری توسعه کارآفرینی منجر شود. اما چرا زنان کمتر از مردان به شروع فعالیتهای کارآفرینانه اقدام می کنند؟ آیا دلایل موثر در کاهش نرخ کارآفرینی زنان در مقایسه با مردان از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نیاز به رویکرد های متفاوتی در توسعه کارآفرینی زنان را موجه سازد؟ علم کارآفرینی اساسا به دنبال، ارائه پاسخی به دو دسته از سوالات کلیدی است: • چرا تنها برخی افراد قادر به تشخیص فرصتهای کسب سود هستند؟ • چرا فقط قسمت كمی از آنها قادر به بهره برداری از فرصتها هستند؟ متاسفانه نظریه ای كلی که مورد تایید همه محققین باشد برای سوالات مذکور تدوین نشده، لذا استفاده از چارچوبهائی پیشنهاد شده است که با استفاده از آنها بتوان مجموعه پراکنده و گاه متناقض از داده ها و اطلاعات پژوهشی را سازماندهی كرد و نظمی بین آنها ایجاد نمود. یکی از این چارچوبها الگوی چهار بعدی گارتنر (۱۹۸۵) است. که در آن چهار عنصر فرد ، سازمان ، فرایند و محیط در تعامل با یکدیگر قرار دارند. با مبنا قرار دادن این الگو به تفکیک و طبقه بندی بعضی از متغییرها که احتمالا بر نرخ کارآفرینی زنان موثر هستند.

۱ – محیط و کارآفرینی زنان. تاثیر محیط در فعالیتهای کارآفرینانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما کارهای انجام شده تا حدود زیادی راهگشا هستند. 1-1 تقسیم بندی محیط: محیط کارآفرینان عموما به دو بخش محیط عمومی و محیط اختصاصی قابل تقسیم بندی است. (محیط عمومی از سه مولفه هنجاری ، ادراکی و اداری تشکیل شده است)

منظور از مولفه هنجاری عمدتا فرهنگ ملی و نظام ارزشی – رفتاری است. در فرهنگهایی که خانه داری و مادری به عنوان تنها گزینه برای زنان تعریف شده باشد ، انتظار می رود که نرخ کارآفرینی زنان هم کاهش پیدا کند.

مولفه دوم ادراکی است و منظور از آن، متوسط دانش عمومی از تاسیس و راهبری کسب وکار است. اگر چه سیستم تعلیم و تربیتی مستقر نقشی عمده دارد و این سیستمها سالهاست که بطور مساوی برای هر دو جنس از آموزه های مربوط به تاسیس و راهبری کسب و کار خالی بوده است، اما در حوزه شناخت ناشی از تمرین و تجربه فضای ادراکی به نفع زنان نبوده است. زنان بطور سنتی ازتمرین و تجربه در حوزه تاسیس و راهبری سازمانها جدا نگهداشته شده اند و این جدایی باعث شده تا متوسط دانش جامعه زنان در خصوص تاسیس و راهبری سازمانها کمتر از جامعه مردان باشد.

مولفه سوم از محیط عمومی زنان، بعد اداری – قانونی آن است. در این مولفه منظور ساختار اداری و نظام قوانین ناظر بر تاسیس و راهبری کسب و کار است. اگر چه به ظاهر این سیستم بدون هر گونه تبعیض جنسیتی طراحی شده و مرد و زن را به یك چشم می بیند ، اما اگر قبول داشته باشیم که مولفه های هنجاری و ادراکی بر حسب جنسیت متفاوت هستند ، در این صورت عدم تبعیض سیستم اداری – حقوقی خود نوعی تبعیض است. بنابراین مولفه اداری – حقوقی نیز موانعی را برای افراد، بسته به جنسیت آنها ایجاد می کند. در یک جمع بندی محیط عمومی ( فرهنگ – سیستم آموزشی – نظام اداری و حقوقی ) امکان شروع مساوی فعالیتهای کارآفرینانه را از زنان در مقایسه با مردان گرفته است. علاوه بر محیط عمومی ، در محیط اختصاصی هم می توان با محدودیتهای اساسی بر سر راه کارآفرینی زنان مواجه بود. منظور از محیط اختصاصی مجموعه مناسبات کارآفرین با افراد و نهاد های پیرامونی است. به عبارت دیگر شبکه اجتماعی پیرامون کارآفرین، محیط نزدیک وی را ساخته، و از این طریق بر اثرات محیط عمومی، نقش میانجی و تعدیل کننده را دارد. استفاده از تحلیل شبکه ها در تبیین کارآفرینی از قدمت چندانی برخوردار نیست و کمتر شناخته شده است. در این رویکرد مجموعه مناسبات فرد با سایر افراد نظیر خانواده ، دوستان ، آشنایان و همکاران از دو جهت حایز اهمیت است. محققین نشان داده اند که ویژگیهای ساختاری این شبکه اجتماعی پیرامون کارآفرین و موقعیت فرد در آن در تشخیص فرصتهای کارآفرینی و مهمتر از آن در تجهیز منابع برای بهره برداری از فرصت ها موثر است. نقش شبکه ها در فرایند کارآفرینی عبارتند از: • تامین سریع ، با کیفیت و دقیق اطلاعات مربوط به فرصتها • مشاوره در ارزیابی و انتخاب ایده های بهره برداری حمایت از کارآفرین، در تامین و تجهیز منابع، در واقع ساخت و کارکرد شبکه های اجتماعی و تفاوتهای مشاهده شده در آنها بر حسب افراد مختلف ، باعث ایجاد تفاوت در ساختار فرصت و ساختار منابع برای آن فرد خواهد بود.

سه مکانیزم اصلی بسط و بهبود ساختار فرصت و ساختار منابع عبارتند از: • ایجاد روابط جدید • چرخه ای کردن روابط موجود • هماهنگ کردن روابط موجود و جدید • اکثریت قابل توجهی از زنان بطور سنتی در خانه هستند و این باعث می شود تا شبکه اجتماعی آنها اولا کوچک بوده و ثانیا حلقه ای بسته را شامل شود. در مقابل از آنجا که مردان می توانند ساعات بیشتری از وقت خود را در بیرون از خانه باشند ، شبکه اجتماعی آنان گسترده تر و متنوع تر است. با توجه به مطالب گفته شده محدودیتهای ساختاری و کارکردی شبکه اجتماعی زنان در مقایسه با مردان محدودیتهای مضاعفی را در مشارکت مساوی در فعالیتهای کارآفرینانه ایجاد می کند.

2 – تفاوتها و محدودیتهای فردی، دومین موضوعی که قابل بررسی در تبیین موانع کارآفرینی زنان را دارد ، تفاوتهای فردی بین کارآفرینان زن و مرد است. اگرچه مطالعات صورت گرفته تفاوتی را در خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی زنان و مردان کارآفرین نشان نداده است ، اما باید بر این نکته اشاره كرد که بین شخصیت و کارآفرینی متغییر های فردی متعددی قرار دارند که دانش ما در خصوص آنها بتدریج در حال شکل گیری و تکمیل شدن است. مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر نشان داده است که مهمتر از ویژگیهای شخصیتی نظیر میل به کامیابی و ریسک پذیری و نظایر آن ، ساختار فکری و کارکردهای ذهنی افراد نقشی به مراتب با اهمیت تر ایفا می کنند. ذهن افراد اصولا واجد هر دو الگوی فرصت و تهدید با همدیگر است. به عبارت دیگر همه افراد واجد دو الگوی فکری (mental schema) فرصت و تهدید می باشند که کارآفرینی افراد در وهله اول ناشی از فعال شدن سریع تر الگوی فرصت در مقایسه با الگوی تهدید است. اصولا فرصت موقعیتی است که اولا بتوان بر آن کنترل اعمال نمود و ثانیا پیامدهای موقعیت نیز مثبت ارزیابی شوند. در مقابل تهدید موقعیت ، حالت و رخدادی است که اولا نتوانیم بر آن کنترلی را اعمال کنیم و ثانیا پیامدهای آن منفی ارزیابی شوند. همانگونه که در بحث محیطی بیان شد ، محیط عمومی از طریق محیط اختصاصی بر رفتار افراد به لحاظ مطابقت با هنجارها ، مطابقت با سطح دانش عمومی و سازگاری با نظام اداری – حقوقی تاثیر می گذارد . این تاثیر در سیستم فکری و ادراکی افراد بروز یافته و در رفتار آنها تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین انتظار می رود بواسطه مسائل فوق در زنان و در غالب حالات الگوی تهدید نسبت به الگوی فرصت سریعتر فعال گردد. به این تفاوتها بایستی تفاوتهای ژنتیکی نظیر میزان فعالیتهای نیمکره های مغز را هم افزود تا بتوان گفت که در سطح ادراکی هم تفاوتهای جدی بین جنسیت های متفاوت در شروع و دوام فعالیتهای کارآفرینانه وجود دارد. این تفاوتها را میتوان در رفتارهای کارآفرینان زن و در مقایسه با کارآفرینان مرد مورد پیگیری قرار داد. اصولا کارآفرینان را می توان در چهار دسته به شرح زیر تقسیم بندی كرد : • کارآفرینان فرصت رو • کارآفرینان فرصت بین • کارآفرینان فرصت جو • کارآفرینان فرصت ساز دو دسته اول اصولا بطور انفعالی و در مواجهه با پالسهای غیرمترقبه ذهنی ( گروه اول ) و عینی ( گروه دوم) اقدام به کارآفرینی می کنند. هر دو دسته دوم اصولا در مقابل فرصتها اقدام به جستجوی آگاهانه ای می کنند .کارآفرینان فرصت جو ، فرصت را در محیط عینی کشف کرده و کارآفرینان فرصت ساز آن را در محیط ذهنی ایجاد و در محیط به آن عینیت می دهند.(در یک ارزیابی کلی و در فقدان داده های تجربی و میدانی در ایران می توان گفت که: اولا شدت کارآفرینی افراد ( برحسب خود اشتغالی ، تاسیس کسب و کار کوچک ،ایجاد شرکتهای بزرگ) نتیجه و برآیند قرار گرفتن آنها در هر کدام از گروههای چهارگانه فوق است .

سایت فکرنو به نقل از بازار کار

مرتبط با: کارآفرینی زنان ,

برچسب‌ها: زنان کار آفرین ,

موانع اشتغال و كارآفرینی زنان در ایران
دوشنبه 7 تیر 1395 ساعت 15:25 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
از اوایل قرن حاضر جهان با یك پدیده اجتماعی اقتصادی‏ به نام مشاركت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه رو شده است. وضعیت اشتغال زنان در ایران مشابه با كشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست، همواره زنان فرصت های شغلی كمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندك دستمزد مشغول بكارند. در واقع می‏توان گفت، طبق آمار سال 1375، تنها 1/12% زنان ده سال و بیشتر كشور از نظر اقتصادی فعال هستند كه بیشترین فعالیت را در بخش خدمات (8/45%) و حدود 7/16% در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه های آموزشی، بهداشت و مددكاری مشاركت دارند. بیشترین شاغلان زن در گروه حقوق بگیران قرار دارند (60%) و تنها 9/0% شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بیشتر در نقاط شهری (56%)  سكونت دارند و در گروه سنی 29 ـ25 سال هستند و پس از آن گروه عمده‏ای مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده می‏شوند. با توجه به اینكه نرخ فعالیت ایران نسبت به كشورهای دیگر بسیار پایین است(6/43%)، این امر در مورد زنان (15%) و در مورد فعالیت مردان (71%) است. نرخ بیكاری جمعیت هم روز به روز افزایش پیدا می‏كند بطوریكه حدود 1/26% جمعیت زنان فعال مناطق شهری بیكار هستند. نرخ بیكاری زنان تحصیل كرده خصوصاً در سال های اخیر مرتباً رو به افزایش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشكلات و موانع، مسئولیتی جمعی است. متاسفانه تحقیقات و پژوهش های داخلی در زمینه كارآفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و از آنجا كه حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده، طبیعتاً كارآفرینی زنان با مسائل خیلی زیادی روبه رو است. فرایند كارآفرینی زنان را می‏توان از ابعاد متنوعی بررسی كرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل فردی، محیطی و سازمانی دانست.

در بعد فردی:  بیشتر انگیزه‏ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی مدنظر است می‏توان گفت میان توانایی‏های شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس و شناخت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، بطوری كه شناخت از خود و اعتماد به نفس بالا تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت افزایش می‏یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم؛ همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، بطوریكه تنها 8/23%  از زنان دارای سه فرزند یا بیشتر در مقابل 7/57% زنان با 1 یا 2 فرزند به فعالیت شغلی می‏پردازند. وضعیت تأهل هم بی‏تأثیر در موضوع نیست، بطوریكه زنان مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت‏های اقتصادی، اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند. تحصیلات هم عامل قابل توجهی است، درصد قابل ملاحظه‏ای از جمعیت دانشجویی را زنان تشكیل می‏دهند. باوجود این، سهم زنان شاغل با تحصیلات عالی نسبت به كل اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن با تحصیلات عالی بسیار محدودتر از مدیران زن بدون تحصیلات عالی است. به صراحت می‏توان گفت كه عوامل محیطی نقش بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهده‏دار است، چرا كه ویژگی های شخصیتی و توانمندی های روانی بسیار متأثراز عوامل محیطی است. وضعیت اجتماعی، فرهنگی، حقوقی،دینی، سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش بسزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیت‏ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالی آنها، موانع محیطی بسیاری را می‏توان برشمرد:

 در بعد اجتماعی:  هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار، وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان كار زنان (خانه‏داری) و مردان (امور بیرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوریكه انتظار انجام مسئولیت های متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه‏دار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن می‏كند. نا امنی‏های اجتماعی كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمه‏اش سفرهای بین شهری، اقامت در هتل‏ها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرایط اجتماعی حاكم بر سه دهه اخیر. متوجه می‏شویم كه ایدئولوژی حاكم در سال های اولیه پس از انقلاب بیشترین لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطیلی مهدكودك های دولتی و مراكز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف شغل های مشابه نقش مادری برای زنان، از آن جمله است.

در بعد فرهنگی : فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و كلیشه‏های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود كم‏بینی توانایی‏های خویش را در پی داشته است. كمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی، حرفه‏ای و عدم شركت در تشكل‏های صنعتی حرفه‏ای و فعالیت‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر كمك می‏رساند. به دلیل نگاه جنسیتی، فرصت های اجتماعی و شغلی كمتر بطور برابر با توجه به شایستگی ها به افراد، فارغ از جنسیت آنها اعطا شده است، همواره شاهد تبعیض های جنسیتی در اشتغال هستیم.

در بعد اقتصادى:  در حالیكه زنان در آسیا بطور متوسط 13-12 ساعت بیش از مردان كار می‏كنند، بدلیل بدون مزد بودن كار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرار می‏گیرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شایستگی‏ها صورت نمی‏پذیرد. بطوریكه بین سال های 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6% تحصیلات عالیه داشته‏اند. در حالیكه 18% زنان شاغل، تحصیلات عالیه داشته‏اند و جای شگفتی است كه از كل زنان تحصیلكرده عالی تنها 5% به سمت‏های بالای اداری و مدیریتی رسیده اند. (آمار 1381) تبعیض‏های جنسیتی در نوع آموزش: شامل مواد درسی، نقش زنان در كتاب های درسی، رسانه‏ها كه بیشتر تقویت كننده دید سنتی نسبت به زن است. همچنین محدودیت های آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان مانند انحصار برخی رشته‏ها برای مردان، محدودیت اعزام به خارج كشور برای ادامه تحصیل و كمبود امكانات (خوابگاه) برای دختران، همگی از موانع مشاركت زنان است. باورهای فقهی دینی هم بی‏تأثیر در این مسئله نیست، احكام موجود در زمنیه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادی و احكامی چون شهادت، دیه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگی اجتماعی بی‏شك تأثیر منفی در پیشرفت و شكوفایی همه جانبه زنان دارد كه می‏توان با استنباط های متناسب شرایط زمانی و مكانی موانع را برطرف كرد.

وضعیت حقوقی و قوانین: قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106   (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)، 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضایت شوهر). از آنجا كه طبق قانون، ریاست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبی شوهر است. مشكلاتی در مسیر كار زنان ایجاد می شود. قوانین ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نیمه‏وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب كه محدود كننده حیطه اشتغال زنان است. هیچكدام كمكی به افزایش مشاركت اقتصادی اجتماعی زنان نكرده است. البته زمینه‏های مساعد قانونی را هم نباید از نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد. تصویب قانون در مورد كنترل جمعیت نیز مطمئناً بی‏تأثیر در مشاركت بیشتر زنان نیست. پرواضح است پیش شرط راه اندازی فعالیت های كارآفرینانه توسط زنان ،شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرایند اشتغال و كارافرینی است و مطالعات راهبردی دراین زمینه ضروری به نظر می رسد.

منبع:mmkarafarini.blogfa.com/post-19.aspx

مرتبط با: کارآفرینی زنان ,

برچسب‌ها: زنان کار آفرین ,

 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات