تبلیغات
زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب ابر تجزیه و تحلیل

درحال مشاهده: زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب ابر تجزیه و تحلیل

ادعونیاهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

یکشنبه 17 بهمن 1395
07:48
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، یک روش مفید فکر کردن به راه هایی است که از طریق آنها می توانید به مشتریان خود، ارزش ارائه کنید، و همچنین روشی است مفید برای بررسی تمامی آنچه که می توانید انجام دهید تا آن ارزش به حداکثر برسد.
این تجزیه و تحلیل به شکل یک فرآیند سه مرحله ای، صورت می گیرد:

    تجزیه و تحلیل فعالیت: که در آن، فعالیت هایی را که به تحویل کالا یا خدمات شما کمک می کند، شناسایی می کنید.

    تجزیه و تحلیل ارزش: که در آن، چیزهایی را که در شیوه انجام هر فعالیت توسط شما، برای مشتریانتان با ارزش است، شناسایی می کنید، و سپس تغییرات مورد نیاز را به عمل می آورید.

    ارزیابی و برنامه ریزی: در این مرحله، تصمیم می گیرید که چه تغییراتی را اِعمال کنید و برنامه ریزی می کنید که چگونه این اقدامات را انجام خواهید داد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با دنبال کردن آن تا مرحله عمل، می توانید در چیزهایی که واقعاً برای مشتریانتان اهمیت دارد، به برتری برسید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

یکشنبه 17 بهمن 1395
07:48
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، یک روش مفید فکر کردن به راه هایی است که از طریق آنها می توانید به مشتریان خود، ارزش ارائه کنید، و همچنین روشی است مفید برای بررسی تمامی آنچه که می توانید انجام دهید تا آن ارزش به حداکثر برسد.
این تجزیه و تحلیل به شکل یک فرآیند سه مرحله ای، صورت می گیرد:

    تجزیه و تحلیل فعالیت: که در آن، فعالیت هایی را که به تحویل کالا یا خدمات شما کمک می کند، شناسایی می کنید.

    تجزیه و تحلیل ارزش: که در آن، چیزهایی را که در شیوه انجام هر فعالیت توسط شما، برای مشتریانتان با ارزش است، شناسایی می کنید، و سپس تغییرات مورد نیاز را به عمل می آورید.

    ارزیابی و برنامه ریزی: در این مرحله، تصمیم می گیرید که چه تغییراتی را اِعمال کنید و برنامه ریزی می کنید که چگونه این اقدامات را انجام خواهید داد.

با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با دنبال کردن آن تا مرحله عمل، می توانید در چیزهایی که واقعاً برای مشتریانتان اهمیت دارد، به برتری برسید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ارسال شده در:

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

شنبه 4 دی 1395
05:34
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، یک شیوه مفید اندیشیدن به راه هایی است که از طریق آنها ارزشی را به مشتریان خود ارائه می کنید، و بررسی تمامی آنچه که می توانید انجام دهید تا آن ارزش را به حداکثر برسانید.
این تجزیه و تحلیل به صورت یک فرآیند سه مرحله ای انجام می شود:

    تجزیه و تحلیل فعالیت، که در آن، فعالیت هایی را شناسایی می کنید که به ارائه محصول یا خدمات شما کمک می کند.

    تجزیه و تحلیل ارزش، که در آن، چیزهایی را شناسایی می کنید که در راه انجام هر فعالیت، برای مشتریانتان ارزشمند است؛ سپس تغییرات لازم راتشخیص می دهید.

    ارزیابی و برنامه ریزی، که در آن، تصمیم می گیرید که چه تغییراتی باید رخ دهد و برنامه ریزی می کنید که چگونه آن تغییرات را اِعمال نمایید.

با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با دنبال کردن آن تا مرحله اقدام، می توانید در چیزهایی که واقعاً برای مشتریانتان مهم است، به برتری دست یابید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementتجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

شنبه 4 دی 1395
05:34
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، یک شیوه مفید اندیشیدن به راه هایی است که از طریق آنها ارزشی را به مشتریان خود ارائه می کنید، و بررسی تمامی آنچه که می توانید انجام دهید تا آن ارزش را به حداکثر برسانید.
این تجزیه و تحلیل به صورت یک فرآیند سه مرحله ای انجام می شود:

    تجزیه و تحلیل فعالیت، که در آن، فعالیت هایی را شناسایی می کنید که به ارائه محصول یا خدمات شما کمک می کند.

    تجزیه و تحلیل ارزش، که در آن، چیزهایی را شناسایی می کنید که در راه انجام هر فعالیت، برای مشتریانتان ارزشمند است؛ سپس تغییرات لازم راتشخیص می دهید.

    ارزیابی و برنامه ریزی، که در آن، تصمیم می گیرید که چه تغییراتی باید رخ دهد و برنامه ریزی می کنید که چگونه آن تغییرات را اِعمال نمایید.

با استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و با دنبال کردن آن تا مرحله اقدام، می توانید در چیزهایی که واقعاً برای مشتریانتان مهم است، به برتری دست یابید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

تجزیه و تحلیل سناریو

شنبه 4 دی 1395
05:25
امیرحسین ستوده بیدختی
تجزیه و تحلیل سناریو

تصور کنید که با یک تصمیم گیری مهم روبرو هستید که می تواند تأثیری اساسی بر زندگی یا کار شما داشته باشد. احتمالاً مواردی را درنظر گرفته و مقدماتی را انجام داده اید و اوضاع، خوب به نظر می رسد. اما اگر عمیق تر بیندیشید، درخواهید یافت که ممکن است بعضی چیزها آنطور که تصور می کنید، رخ ندهد. به علاوه، هیچکس نمی تواند آینده را دقیقاً پیش بینی کند.
تجزیه و تحلیل سناریو به شما کمک می کند تا این نگرانی ها را بشکافید، و یک چهارچوب منطقی و حرفه ای برای تشریح آنها در اختیار شما قرار می دهد. به منظور استفاده از این ابزار، به ترتیب زیر عمل نمایید:

    مسئله را تعریف کنید. مشخص کنید که چه چیزی را در چه افق زمانی می خواهید به دست آورید.

    داده ها را جمع آوری نمایید. عوامل کلیدی، روندها و عدم قطعیت هایی را که ممکن است بر برنامه شما تأثیر داشته باشد، شناسایی کنید. سپس فرضیات کلیدیی را که برنامه به آنها بستگی دارد، تعیین نمایید.

    قطعیت ها و عدم قطعیت ها را از یکدیگر جدا کنید. ممکن است در مورد بعضی از فرضیات خود مطمئن باشید، و ممکن است مطمئن باشید که برخی از امور به شیوه ای خاص رخ خواهد داد. اینها را از مواردی که درباره آنها مطمئن نیستید، متمایز سازید. موارد غیرقطعی را به ترتیب اولویت، فهرست کنید، به گونه ای که بزرگترین و مهمترین آنها در بالای فهرست قرار گیرد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    سناریوها را ایجاد نمایید. از اولین عدم قطعیت شروع کنید؛ یک پیامد نسبتاً خوب و یک پیامد نسبتاً بد برای آن در نظر بگیرید و برای هر مورد، داستانی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، پدید آورید. این کار را برای عدم قطعیت های بعدی نیز تکرار نمایید.

    از سناریوها در برنامه ریزی خود استفاده کنید. با توجه به سناریوهای بند 4، در نظر داشته باشید که برنامه شما همواره مقداری ریسک به همراه خواهد داشت. در نهایت، مناسبترین برنامه را برگزینید.


زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب ابر تجزیه و تحلیل


زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry - مطالب ابر تجزیه و تحلیل,سایت زنان در صنعت ساخت با هدف پرداختن به مسائل حوزه زنان در صنعت ساخت شروع به فعالیت نموده است،سعی بر آن است که مطالب در دسته بندی هایی همچون؛ اخبار مربوطه، مقالات، نظر کارشناسان، معرفی زنان موفق، مشکلات زنان در صنایع دیگر، فعالیت زنان در صنعت ساخت و ساز دیگر کشورها و موارد مشابه جهت افزایش آگاهی عمومی باشد.
این سایت به صورت دانشجویی اداره شده و به عنوان بخشی از تحقیقات دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد جهت بحث و تبادل نظر با صاحب نظران و خبرگان این حوزه فعالیت مینماید.
باتشکر
محقق:اعظم کریمی محمد آبادی
انتشار اخبارهای مرتبط در سایت ها و وبلاگ ها:امیرحسین ستوده بیدختی
زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به زنان در صنعت ساخت Woman in Architecture, Engineering and Construction (AEC) Industry است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|